Những trường hợp quảng cáo không được phê duyệt đa phần là do bạn đã không tuân thủ các vi phạm chính sách quảng cáo.  Đôi khi bạn sử dụng nội dung quảng cáo bị cấm, những hình ảnh phảm cảm tất nhiên quảng cáo sẽ không được phê duyệt, nặng hơn nữa tài khoản Ads sẽ bị khóa. Vì vậy, khi làm Marketing bạn đang nên thường xuyên theo dõi tiêu chuẩn cộng đồng.

Cách xác định ngân sách quảng cáo tiếp thị

Ngân sách quảng cáo tiếp thị thường được xác định dựa trên một trong bốn cách sau:

Ngân sách tương xứng với đối thủ cạnh tranh:

Cách xác định ngân sách này dựa trên lập luận là “nếu sử dụng ngân sách thấp hơn đối thủ cạnh tranh thì doanh nghiệp có thể bị mất thị phần” hoặc giảm doanh số bán hàng và lợi nhuận.

Xác định tỉ lệ nhất định:

Ban lãnh đạo công ty đưa ra một nguồn ngân sách nhất định sau khi cân nhắc kỹ về nguồn lực hiện tại, ngân sách quảng cáo các năm trước. Ngoài ra nó là các mục tiêu ưu tiên của doanh nghiệp trong năm nay.

Theo tỉ lệ phần trăm của doanh số:

Ngân sách được xác định bằng một tỉ lệ % theo doanh số bán hàng. Ví dụ, nếu doanh số bán hàng kỳ vọng là 100 tỉ đồng, và tỉ lệ ngân sách quảng cáo tiếp thị là 5% thì ngân sách sẽ là 5 tỉ. Phương pháp này được ứng dụng khá phổ biến hiện nay vì việc tính toán rất đơn giản.

Dựa trên kỳ vọng:

Phương pháp hoạch định ngân sách này dựa trên kỳ vọng của doanh nghiệp. Chẳng hạn, nếu doanh nghiệp muốn tăng thị phần hoặc doanh số lên 100% thì việc gia tăng ngân sách tiếp thị là cần có. Ngân sách sẽ được xác định nhằm đạt được mục tiêu này của doanh nghiệp.

Cá biệt, trong trường hợp lĩnh vực bán lẻ hoặc dược phẩm, ngân sách tiếp thị có thể cao đến 20%. Ngoài ra, việc thăm dò ngân sách của đối thủ cạnh tranh, xác định mức độ cạnh tranh và vị trí doanh nghiệp trong ngành là cần thiết. Nó giúp bạn có thể hoạch định ngân sách tốt hơn.